Senehene,

Oladimeji Alimi

Oladimeji Alimi na-bụ ọnye?

Oladimeji Alimi na-bụ mmadu ezigbo.

Obodo ya na-bụ Nigeria.

Oladimeji Alimi na-ime ejije.

  • "Alhaji Aide" - Silent Scandals 1 (2009)
  • "Alhaji Aide" - Silent Scandals 2 (2009)

Ọ na-fu Afrịka nanya. Ọ na-ọgụgụ ụbọchị kwa.

Anyị na-fu Oladimeji Alimi nanya.

<< Gara Aga | Nke Ozo >>