Igbo kasahorow: Ịzụta Akwụkwọ.

Illustrated Igbo-English, English-IgboIgbo Children's Dictionary: Illustrated Igbo-English, English-Igbo
A concise introduction to the Igbo languageModern Igbo: A concise introduction to the Igbo language
Igbo-English, English-IgboIgbo Learner's Dictionary: Igbo-English, English-Igbo
Igbo-English, English-IgboModern Igbo Dictionary: Igbo-English, English-Igbo
Translate Igbo-EnglishMy Home in Igbo: Translate Igbo-English