Igbo kasahorow: Ịzụta Akwụkwọ.

Igbo-English, English-IgboIgbo Learner's Dictionary: Igbo-English, English-Igbo
Igbo-English, English-IgboModern Igbo Dictionary: Igbo-English, English-Igbo