Ụmụ Ọrụ Johannesburg N'Ime

ọgụgụ

Ụmụ Ọrụ Johannesburg N'Ime

Mkpebi Ndị mmadụ na-ebi Johannesburg n'ime. Ọnye?: Ndị mmadụ ahụ nke Johannesburg. Mgbe?: Wenezde.

Ọrụ

ọgụgụ

Ọrụ

Add "ọrụ" in Igbo to your vocabulary. ọrụ, nom /ọ-rụ/ Examples of ọrụ Usage: ọrụ ya Indefinite art

Okike

ọgụgụ

Okike

Add "okike" in Igbo to your vocabulary. okike, nom /-o-k-i-k-e/ Examples of okike Usage: Indefini

Ọganịhu

ọgụgụ

Ọganịhu

Add "ọganịhu" in Igbo to your vocabulary. ọganịhu, nom /ọg-a-nịh-u/ Examples of ọganịhu Usage: ọgan

Onye Nkwado

ọgụgụ

Onye Nkwado

Add "onye nkwado" in Igbo to your vocabulary. onye nkwado, nom /-o-n-y-e -n-k-w-a-d-o/ Examples of

Onye Nhazi

ọgụgụ

Onye Nhazi

Add "onye nhazi" in Igbo to your vocabulary. onye nhazi, nom /-o-n-y-e -nh-a-z-i/ Examples of onye

Ebe

ọgụgụ

Ebe

Add "ebe" in Igbo to your vocabulary. ebe, nom /-eb-e/ Examples of ebe Usage: Indefinite article:

Ebumnobi

ọgụgụ

Ebumnobi

Add "ebumnobi" in Igbo to your vocabulary. ebumnobi, nom /-eb-u-m-n-ob-i/ Examples of ebumnobi Usag

Emume Igbo Ezigbo

ọgụgụ

Emume Igbo Ezigbo

Learn new vocabulary from the Igbo Library Book Series 24. Books in this series about what makes a g