fie.nipa,

Ananse Na Ite Ahụ Nke Amamịhe

Ananse achọrọ amamịhe ahụ nke ụwa ahụ.
Oo, aa, amamịhe ahụ nke ụwa ahụ.

Ọ ime ite na atụmatụ.
Oo, aa, ite na atụmatụ.

"M ga-zoo amamịhe ahụ, ite ahụ n'ime."
Oo, aa, amamịhe ahụ, ite ahụ n'ime.

"M ga-zoo ite ahụ, ụkwụ-osịsị na."
Oo, aa, ite ahụ, ụkwụ-osịsị na.

Ananse ọrịrị ụkwụ-osịsị ahụ, ite ahụ, afọ ya na.
Oo, aa, ite ahụ, afọ ya na.

Ntikuma ịhụ Ananse, ụkwụ-osịsị ahụ na.
Oo, aa, Ananse, ụkwụ-osịsị ahụ na.

Ọ ochi "ha ha ha"!
Oo, aa, "ha ha ha".

Ananse dobe ite ahụ nke amamịhe.
Oo, aa, ite ahụ nke amamịhe.

Amamịhe agbasa ọnye kwa ruo.
Oo, aa, ọnye kwa ruo.

Ọnye ọbụla na-nwere amamịhe ụfọdụ.
Oo, aa, amamịhe ụfọdụ.

Igbo Dictionary

achọrọ
amamịhe
ụwa
ime
ite
atụmatụ
zoo
ụkwụ-osịsị

Igbo Library

English: My First Igbo Ananse Story

<< Gara Aga | Nke Ozo >>