fie.nipa,

Reggie Rockstone

Ubochi omumu ahụ nke Reggie Rockstone na-bụ Satọde. Ọnwa Nke Anọ 11, 1964.
Reginald Yaw Asante Ossei na-bụ "Reggie Rockstone".

Reggie Rockstone na-ime HipLife.

Obodo ya na-bụ Ghana. Ọ na-fu Afrịka nanya. Ọ na-ọgụgụ ụbọchị kwa.

Reggie Rockstone na-bụ mmadu ezigbo. Anyị na-fu Reggie Rockstone nanya.

<< Previous | Next >>