Afia Obinim,

Adam's Apples Chapter 10

Gịnị na-bụ "Adam's Apples Chapter 10"?

"Adam's Apples Chapter 10" na-bụ ejije.

Echi, anyị ga-ekiri "Adam's Apples Chapter 10".

<< Previous | Next >>