fie.nipa,

Awadi

Awadi na-bụ ọnye?

Awadi na-bụ mmadu ezigbo.

Awadi na-ime ejije.

Ọ na-fu Afrịka nanya. Ọ na-ọgụgụ ụbọchị kwa.

Anyị na-fu Awadi nanya.

<< Previous | Next >>