Museke,

Pụtara Nke "Tete Wo Mma"

Ịghọta "Tete Wo Mma".

"Tete Wo Mma" na-bụ abụ.
Asụsụ ahụ nke abụ ahụ na-bụ Akan.

Pụtara

"Tete Wo Mmma" na-pụtara izu nwa gị.
Izu nkeọma nwa gị.
Izu nwa gị mmasi ndị agha.
Ọnwụ na-ichere ọnye ọbụla maka.
Akụziri nwa nwoke gị na ọrụ siri ike nwa nwanyị.
Ya ga-enyemaka ndụ ezigbo nwere ha.
Izu nkeọma ha n'ime nzuzo.
Ndụ na-nwere oge ezigbo na oge ọjọọ.
Ndị mmadụ mkpa na-ikwere n'ofu ntabi anya ada.

Tete wo mma te sɛ abrabɔ mu asraafoɔ
Nnyɛn wɔn te sɛ ahenfie abosom
Efirisɛ onipa biara wɔ owuo buo mu
…ɛɛtwɛn ɛda owuo bɛyi no akɔto ne pono so
…adwedwa

b
Ma wo ba barima nhunu sɛ efie adwuma hia
Ma wo ba baa nhunu sɛ sika adwuma hia
…ɛma no mpiri mɔdenmɔ wɔ n’adaeso mu
Nhyɛ wɔn babee
Efirisɛ onipa biara wɔ owuo buo mu
…ɛɛtwɛn ɛda a owuo bɛyi no akɔto ne pono so
…adwedwa

d
Ɛsan nni nyiyimuu
Ɛsan ani sa onipa biara
Enti tete wo ba yie, sie
Na ontumi nhwɛ fie
Sɛ ɛsan bɔ no kɔto amaniɛ mu a
Abrabɔ yɛ afrosaniɛ
Wɔn a wɔwɔ soro no tumi pa hwe fɔm
…mpatupru

Amoafowaa Sefa Cecilia © June 19, 2020

<< Gara Aga | Nke Ozo >>