fie.nipa,

Ha

Freetown, Huambo na Ibadan.

Freetown
M na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Gị na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Ọ na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Ọ na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Anyị na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Ụnụ na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Ha na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.

Huambo
M na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Gị na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Ọ na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Ọ na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Anyị na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Ụnụ na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Ha na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.

Ibadan
M na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Gị na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Ọ na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Ọ na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Anyị na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Ụnụ na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.
Ha na-ga'a, na-ga'a, na-ga'a.

Learn something new from the Igbo Dictionary

  1. ha
  2. ụnụ
  3. anyị
  4. gị
  5. m
<< Previous | Next >>