Mara Mma Nke "John Lewis"

ọgụgụ

Mara Mma Nke "John Lewis"

Ịghọta mara mma ahụ nke "John Lewis". "John Lewis" na-bụ ọnye. Obodo ya na-bụ Amerika. Asụsụ ahụ nke

Matthew 19:14

ọgụgụ

Matthew 19:14

Jizos na-fu nwa kwa nanya. #Jizos #fu ... nanya #kwa #nwa

Mara Mma Nke "Osei Kwame Despite"

ọgụgụ

Mara Mma Nke "Osei Kwame Despite"

Ịghọta onyinye ahụ nke Osei Kwame Despite. Ọ na-bụ nwoke. Obodo ya na-bụ Ghana. Asụsụ ahụ nke obi ya

Anuri

ọgụgụ

Anuri

Add "anuri" in Igbo to your vocabulary. anuri, nom /-a-n-u-r-i/ Examples of anuri Definite article

Ọrụ

ọgụgụ

Ọrụ

Add "ọrụ" in Igbo to your vocabulary. ọrụ, nom /ọ-rụ/ Examples of ọrụ Usage: ọrụ ya Indefinite art

Okike

ọgụgụ

Okike

Add "okike" in Igbo to your vocabulary. okike, nom /-o-k-i-k-e/ Examples of okike Usage: Indefini

Ọganịhu

ọgụgụ

Ọganịhu

Add "ọganịhu" in Igbo to your vocabulary. ọganịhu, nom /ọg-a-nịh-u/ Examples of ọganịhu Usage: ọgan

Onye Nkwado

ọgụgụ

Onye Nkwado

Add "onye nkwado" in Igbo to your vocabulary. onye nkwado, nom /-o-n-y-e -n-k-w-a-d-o/ Examples of

Onye Nhazi

ọgụgụ

Onye Nhazi

Add "onye nhazi" in Igbo to your vocabulary. onye nhazi, nom /-o-n-y-e -nh-a-z-i/ Examples of onye