Aha Igbo Ezigbo

read

Aha Igbo Ezigbo

Learn new vocabulary from the Igbo Library Book Series 23. Books in this series about what makes a g

Uru

read

Uru

Add "uru" in Igbo to your vocabulary. uru, nom /-u-r-u/ Examples of uru Usage: ụnụ na-ime uru Inde

Ikike

read

Ikike

Add "ikike" in Igbo to your vocabulary. ikike, nom /-i-k-i-k-e/ Examples of ikike Usage: ikike ya

Uru

read

Uru

Add "uru" in Igbo to your vocabulary. uru, nom /-u-r-u/ Examples of uru Usage: m na-ịghọta uru ahụ

Nsọpụrụ

read

Nsọpụrụ

Add "nsọpụrụ" in Igbo to your vocabulary. nsọpụrụ, nom /-n-sọ-pụ-rụ/ Examples of nsọpụrụ Usage: ịhụ

Ọkwa

read

Ọkwa

Add "ọkwa" in Igbo to your vocabulary. ọkwa, nom /ọ-k-w-a/ Examples of ọkwa Usage: ọ na-nwere ọkwa

Pụtara

read

Pụtara

Add "pụtara" in Igbo to your vocabulary. pụtara, nom /-pụ-t-a-r-a/ Examples of pụtara Usage: na-chọ

Amamịhe Nke 100:1 Ndụmọdụ

read

Amamịhe Nke 100:1 Ndụmọdụ

Ọ bụrụ na gị na-nara ndụmọdụ mgbeahụ atụmatụ gị ga-bụ atụmatụ ezigbo. Ilu Akan Tsir kor mmpam Asụsụ

Mmadu

read

Mmadu

Add "mmadu" in Igbo to your vocabulary. mmadu, nom Examples of mmadu Indefinite article: mmadu De