Ihe Mmụta

ọgụgụ

Ihe Mmụta

Add "ihe mmụta" in Igbo to your vocabulary. ihe mmụta, nom /-ih-e -m-mụ-t-a/ Examples of ihe mmụta

Abụ

ọgụgụ

Abụ

Add "abụ" in Igbo to your vocabulary. abụ, nom /-abụ/ Examples of abụ Indefinite article: abụ Defi

Uche

ọgụgụ

Uche

Add "uche" in Igbo to your vocabulary. uche, nom /-uch-e/ Examples of uche Indefinite article: uch

Omenala

ọgụgụ

Omenala

Add "omenala" in Igbo to your vocabulary. omenala, nom /-o-m-e-n-a-l-a/ Examples of omenala Indefi

Mara Mma Nke "John Lewis"

ọgụgụ

Mara Mma Nke "John Lewis"

Ịghọta mara mma ahụ nke "John Lewis". "John Lewis" na-bụ ọnye. Obodo ya na-bụ Amerika. Asụsụ ahụ nke

Matthew 19:14

ọgụgụ

Matthew 19:14

Jizos na-fu nwa kwa nanya. #Jizos #fu ... nanya #kwa #nwa

Mara Mma Nke "Osei Kwame Despite"

ọgụgụ

Mara Mma Nke "Osei Kwame Despite"

Ịghọta onyinye ahụ nke Osei Kwame Despite. Ọ na-bụ nwoke. Obodo ya na-bụ Ghana. Asụsụ ahụ nke obi ya

Johannesburg na-bụ nwere nchekwa?

ọgụgụ

Johannesburg na-bụ nwere nchekwa?

Mkpebi : Anyị na-ebi johannesburg n'ime. Anyị na-imetuta nwere nchekwa. Ọnye?: Ndị mmadụ ahụ nke Jo

Anuri

ọgụgụ

Anuri

Add "anuri" in Igbo to your vocabulary. anuri, nom /-a-n-u-r-i/ Examples of anuri Definite article