Obianuju

ọgụgụ

Obianuju

C, C#, D# Asa nwa, asa nwa, asa nwa baby Do you see how we quick come again I dey feel like a Duncan

Amamịhe 4:1

ọgụgụ

Amamịhe 4:1

Bido gụba akwụkwọ ọhụrụ tata

Nwata-nwanyị

ọgụgụ

Nwata-nwanyị

Nwata-nwanyị toro ogo.

Atụrụ

ọgụgụ

Atụrụ

Anụ atụrụ.

Akwụkwọ

ọgụgụ

Akwụkwọ

Akwụkwọ a.

Ụlọ

ọgụgụ

Ụlọ

Ụlọ ahụ.

Akwa-ịsị

ọgụgụ

Akwa-ịsị

Akwa-ịsị na akwa.

Achịcha

ọgụgụ

Achịcha

Achịcha dị nnwalị.